Reklamacje Celne TNT

W przypadku błędnej odprawy celnej przesyłek odprawianych przez firmę TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. należy wystąpić do właściwego Urzędu Celnego o korektę zgłoszenia celnego.

Możecie Państwo w każdej chwili liczyć na wsparcie pracowników Agencji Celnej w wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości związanych z poprawnością dokonanej odprawy celnej.
Po konsultacji z Agencją Celną i potwierdzeniu konieczności wystąpienia do Urzędu Celnego o korektę zgłoszenia celnego należy wypełnić formularz reklamacyjny.

BŁĄD W ZGŁOSZENIU CELNYM Z WINY TNT

Jeżeli błąd w zgłoszeniu celnym powstał w wyniku błędu TNT, Agent Celny – Specjalista ds. Reklamacji podejmuje w Państwa imieniu działania zmierzające do ich naprawienia wraz z wystąpieniem do właściwego Urzędu Celnego o korektę zgłoszenia celnego.

Przykładowe błędy z winy TNT:

 • błędna wartość towaru w zgłoszeniu celnym
 • błędna kwota transportu w zgłoszeniu celnym
 • błędna taryfikacja towaru w zgłoszeniu celnym
 • błędne dane importera/eksportera w zgłoszeniu celnym
 • brak odprawy celnej importowej
 • brak odprawy celnej eksportowej
 • brak odprawy celnej całości przesyłki

BŁĄD W ZGŁOSZENIU CELNYM BEZ WINY TNT

Jeżeli błąd w zgłoszeniu celnym nie powstał z winy TNT, mogą Państwo samodzielnie wystąpić do właściwego Urzędu Celnego o korektę zgłoszenia celnego.
Agent Celny – Specjalista ds. Reklamacji może udzielić Państwu porad dotyczących sposobu samodzielnego rozwiązania problemu lub w szczególnych sytuacjach może proponować reprezentowanie Państwa przed organami celnymi, jako usługę dodatkową wg obowiązujących stawek.

Przykładowe błędy bez winy TNT:

 • błędna wartość w zgłoszeniu celnym w związku z załączeniem błędnej faktury
 • błędna odprawa celna w związku z dodatkowym towarem w przesyłce
 • odprawa importowa dokonana na błędnej fakturze jako towar o małej wartości do 22 EUR w urzędzie celnym Belgii. Agent Celny – Specjalista ds. Reklamacji może przygotować wniosek o korektę zgłoszenia celnego do urzędu celnego w Belgii.
 • błędny rodzaj odprawy celnej
 • błędne tłumaczenia dokumentów co spowodowało zastosowanie błędnej taryfikacji w zgłoszeniu celnym

Dokumenty niezbędne do złożenia reklamacji celnej:

 • Potwierdzenie odprawy celnej importowej / eksportowej
 • List Przewozowy
 • Inne

Aby wysłać zgłoszenie reklamacji usługi prosimy o wypełnienie poniższego formularza (wszystkie pola są wymagane).

    WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie moich danych osobowych przez TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 19. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu reklamacyjnego. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że mam prawo wglądu do moich danych oraz możliwość ich poprawiania, samo zaś ich podanie ma charakter dobrowolny, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.), jednak jest niezbędne dla rozwiązania reklamacji.


Załączniki (Akceptowane formaty: PDF, DOC, DOCX, JPEG, JPG, PNG, TIFF) - max 2Mb każdy