Reklamacje Faktur TNT

Reklamacje faktur mogą dotyczyć następujących zagadnień:
  • Kosztu usługi niezgodnego z cennikiem
  • Nieprawidłowego płatnika
  • Nieprawidłowej wagi przesyłki
  • Innych niezgodności na fakturze nie związanych ze sposobem realizacji usługi
Dokumenty niezbędne do złożenia reklamacji:
  • Dokumentem niezbędnym do złożenia reklamacji jest zgłoszenie reklamacyjne z opisem problemu wraz z podaniem nr listów przewozowych, których reklamacja dotyczy
  • W przypadku reklamacji związanych z niezgodnością kwoty na fakturze, a wyceną przeprowadzoną przez pracownika Działu Obsługi Klienta prosimy o podanie indywidualnego numeru zlecenia podawanego każdorazowo podczas przyjmowania zlecenia
  • Jeżeli uznają Państwo za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji zapoznanie się przez nas z innymi dokumentami (zdjęcie przesyłki, specyfikacja techniczna przewożonego towaru, korespondencja mailowa z opiekunem handlowym), proszę o ich dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego

    Oferowany czas rozpatrzenia reklamacji faktury to 14 dni roboczych licząc od dnia wniesienia reklamacji. TNT Express w przypadku negatywnie rozwiązanej reklamacji udziela odpowiedzi w formie pisemnej. Jeżeli reklamacja została uznana zostaje wysłana korekta do faktury.

    Aby wysłać zgłoszenie reklamacji faktury prosimy o wypełnienie poniższego formularza (wszystkie pola są wymagane).

    WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie moich danych osobowych przez TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 19. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu reklamacyjnego. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że mam prawo wglądu do moich danych oraz możliwość ich poprawiania, samo zaś ich podanie ma charakter dobrowolny, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.), jednak jest niezbędne dla rozwiązania reklamacji.

Załącznik (Akceptowane formaty: PDF, DOC, DOCX, JPEG, JPG, PNG, TIFF) - max 2Mb