Reklamacje Usług TNT

Jeżeli Państwa przesyłka została opóźniona lub część usługi nie została prawidłowo wykonana – prosimy o informację.

 

Aby wysłać zgłoszenie reklamacji usługi prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

    WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie moich danych osobowych przez TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 19. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu reklamacyjnego. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że mam prawo wglądu do moich danych oraz możliwość ich poprawiania, samo zaś ich podanie ma charakter dobrowolny, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.), jednak jest niezbędne dla rozwiązania reklamacji.